Climate Talk: Extreme weersfenomenen

Afgelopen
Campus Boekentoren, J. Plateau, Auditorium D

Deze zomer kenden wij de heetste dagen sinds de waarnemingen in ons land en de vorige zomer van 2018 was één van de droogste. Vlaanderen is er erg kwetsbaar voor dergelijke extreme weersomstandigheden door onze hoge urbanisatiegraad. Wij zijn bijvoorbeeld in West-Europa de regio met de hoogste waterschaarste. Bovendien zorgt de klimaatverandering voor zorgwekkende evoluties. Maar hoe verandert het klimaat in Vlaanderen nu precies? En wat zijn de gevolgen? Meer watertekorten? Meer wateroverlast? En wat is de invloed van de toenemende urbanisatie? Moeten en/of kunnen wij ons aanpassen? Prof. dr. ir. Patrick Willems van de KU Leuven wijdt er een boeiende avond aan.

Patrick Willems is professor stedelijke hydrologie en rivierkunde aan het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven. Hij is een internationaal expert in de analyse van hydrologische extremen, waaronder extreme regenval, overstromingen en waterschaarste; de impact van de klimaatverandering op de waterhuishouding; de noden inzake klimaatadaptatie. Aan de KU Leuven leidt hij een onderzoeksgroep van een twintigtal medewerkers rond dat thema.