Nobellezing 2021: van weer tot klimaat

Afgelopen
Campus De Sterre, Gebouw S9, Auditorium A0

De Nobelprijs fysica 2021 ging naar Giorgio Parisi, Klaus Hasselmann en Syukuro Manabe voor hun werk over complexe systemen. Meerbepaald kreeg Parisi de prijs voor zijn werk rond spinglasses en gerelateerde systemen binnen de statistische mechanica, waarmee hij enorm belangrijke bijdragen leverde aan de wetenschap van complex systems. Een uitstekend voorbeeld van een complex systeem is het klimaat. Hasselmann en Manabe kregen de prijs voor hun baanbrekend werk op het vlak van klimaatmodellering. Syukuro Manabe was de eerste die de invloed van de uitstoot van CO2 op de temperatuur aan het aardoppervlak benadrukte en Klaus Hasselmann ontwikkelde modellen die weer en klimaat met elkaar verbinden. Samen hebben zij dus de grond gelegd voor onze moderne klimaatmodellen en de moderne klimaatwetenschap, een bijdrage waarvan het belang vandaag niet te ontkennen valt.

In deze lezing gaan we in op het ‘klimaatgedeelte’ van de Nobelprijs Fysica 2021. Er wordt uit de doeken gedaan hoe klimaatmodellering werkt en wat de onzekerheden zijn hierbij. Bovendien zal het werk van Klaus Hasselmann en Syukuro Manabe gekaderd worden binnen de bredere context van klimaatmodellering.

De lezing wordt gegeven door prof. Steven Caluwaerts en dr. Bert Van Schaeybroeck. Beiden zijn experten in klimaatmodellering en zijn als klimaatwetenschappers verbonden aan de Universiteit Gent en tevens aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

  1. De lezing gaat door op donderdag 5 mei 2022 om 20u00 in Auditorium A0, gebouw S9 op Campus Sterre, Gent. Inschrijven is zoals altijd verplicht en kan via: https://forms.gle/XRKi75ZsYfVjkQ3M7

Geplande activiteiten

VVN Quiz 2023
De jaarlijkse editie van de glorieuze VVN quiz komt eraan. In een avond vol rode draden, doordenkers, mooie prijzen en natuurlijk eten en drinken.
Ugent Campus Sterre S9 - AUD 3