Eerstejaars-uurtje

Afgelopen
Campus De Sterre, Gebouw S9, Kelder

Gegroet vers fysica-bloed!

Word je na die eerste week als Fysica & Sterrenkunde-student overwelmd door enorme, schijnbaar ondoorgrondelijke cursussen? Word je ziek als je al die axioma’s van vectorruimtes ziet of heb je tegenwoordig nachtmerries over het supremumprincipe?

Heb geen zorgen! We’ve all been there. En kijk eens aan. De psychologische schade is redelijk beperkt gebleven, je zou ons bijna sociaal capabel kunnen noemen! Het valt allemaal heus wel mee, en dat willen wij met de VVN je op donderdagmiddag om 13u in de kelder van de S9 nog eens op het hart drukken. We zullen er staan met een hoop ouderejaarsstudenten en onze cursussen van het eerstejaar. We beantwoorden met plezier al jullie vragen (over het verloop van de lessen, de materie, het examen…) en kijken er naar uit om jullie te ontmoeten!