Climate Talks: Klimaatvaardige rechters

Afgelopen
Campus Boekentoren, J. Plateau, Auditorium D

Over internationale akkoorden, nationale klimaatwetten en Urgenda-zaken: de rol van recht en rechters in klimaatswijziging

De klimaatverandering, veroorzaakt door menselijke activiteiten is een feit. De gevolgen ervan zijn al merkbaar en er zijn dringend maatregelen nodig om verdere klimaatwijziging tegen te gaan en bovendien maatregelen om mens en natuur aan te passen aan de gevolgen van klimaatwijziging.
Welke maatregelen zijn er al genomen op internationaal niveau? Wat zegt het Klimaatverdrag en het Akkoord van Parijs? Hoe wordt dit internationaal juridisch kader uitgevoerd op regionaal niveau (Europese Unie) én nationaal niveau (België)? Is er nood in België aan een bijzondere klimaatwet? En waarom is er eerst een grondwetsherziening vereist? Wat is de rol van de rechter in het klimaatbeleid? Wat beogen klimaatzaken zoals de Nederlandse Urgenda-zaak en de Belgische klimaatzaak?
An Cliquet neemt jullie mee in de wereld van het internationaal en nationaal klimaatrecht en probeert jullie wegwijs te maken in een kluwen van internationale, regionale en nationale wetgeving.

Prof. An Cliquet is hoofddocent aan de UGent, Vakgroep Europees, publiek en internationaal recht. Zij is gespecialiseerd in internationaal en Europees milieurecht en biodiversiteitsrecht.

Toegang is gratis en zonder inschrijving.