België op de wetenschappelijke wereldkaart: Vlaanderen als Research & Innovation leader

Afgelopen
Campus De Sterre, Gebouw S9, Auditorium A0

Vlaanderen als Research & Innovation Leader : het Vlaamse O&O-financieringslandschap anno 2021
 

In 2021 werd Vlaanderen voor de eerste maal in zijn geschiedenis binnen het European Innovation Scoreboard gecatalogeerd als “innovation leader”. Deze uitstekende score heeft Vlaanderen o.a. te danken aan de niet aflatende budgettaire inspanningen van de opeenvolgende Vlaamse regeringen, waarbij ondanks soms moeilijke crisismomenten onafgebroken werd ingezet op investeringen in onderzoek en innovatie. Toch blijft het ook in Vlaanderen een voortdurende uitdaging om voldoende middelen te vinden voor het financiering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Tijdens deze lezing zal er ingegaan worden op de internationale positie van het Vlaamse onderzoek in een zeer dynamisch O&O-landschap, de uitdagingen waar we vandaag voor staan en de plannen om de uitstekende uitgangspositie van Vlaanderen ook naar de toekomst toe te bestendigen.

 
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), de organisatie die wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen financiert en reguleert. De lezing zal dan ook gegeven worden door dr. Hans Willems, secretaris-generaal van het FWO.
Inschrijven is verplicht en kan via https://forms.gle/xvhomXVr1ZbwMXgJ9